(დისკუსია გაიმართა ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ, საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" [PITA] ფარგლებში, რომელსაც აფინანსებს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID))

რა უნდა შეიცვალოს საქართველოს განათლების სისტემაში, როგორ უნდა აღზარდოს სკოლამ მოაზროვნე ადამიანები და როგორ უნდა გახდეს ის მეტად საინტერესო და თანამედროვე მოთხოვნებზე ორიენტირებული 

რა აფერხებს სკოლის მიღმა დარჩენილი მოზარდების სასკოლო სივრცეში ინტეგრაციას და მათი ზოგადი განათლების უზრუნველყოფის პროცესს - დისკუსია თემაზე (დისკუსია ჩატარდა ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბის და ჟურნალ ლიბერალის ერთობლივი პროექტის - "დისკუსიები ბავშვთა უფლებების თემაზე" ფარგლებში, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით)