ტაბატაძე შალვა

გამგეობის თავმჯდომარე

გაბუნია კახა

თავმჯდომარის მოადგილე

ზურაბ ბაღაშვილი

გამგეობის წევრი

დავით ჩაჩხიანი

გამგეობის წევრი

ლეილა სულეიმანოვა

გამგეობის წევრი

ირაკლი ურუმაშვილი

ფინასური მენეჯერი

ნათია გორგაძე

პროექტების მენეჯერი

ელენე ჯაჯანიძე

პროექტების კოორდინატორი

თაკო ანთაძე

პროექტების კოორდინატორი

მარიამ ქართველიშვილი

პროექტების ასისტენტი

მამუკა ჭეიშვილი

ადმინისტრაციული მენეჯერი